3.08-6.08 toimus Harju JK eestvedamisel rahvusvaheline linnalaager 2003-2008a. s. mängijatele. Treeninguid viisid läbi treener João Sporting Clube de Portugalist, treener Ugo Dinamo Zagrebist ning treener Gerard Zaragoza Katalooniast.

Nelja laagripäeva jooksul näitasid treenerid, kuidas nende kodumaal ning klubis treenitakse ning pakkusid kõigile osalenud lastele hulganisti positiivseid emotsioone, ning mis kõige tähtsam, arendasid nende oskusi ja võimeid saamaks paremateks mängijateks.

„Oluline oli tuua seekord Eestisse treenerid just erinevatest riikidest, et nii mängijad kui ka treenerid näeksid, et edu on võimalik saavutada mitmel viisil. Ei ole õiget või valet lähenemist, on erinevad metoodikad, kuidas edu saavutada. Kõik treenerid, kes meie laagris treeninguid läbi viisid, on kogenud treenerid, töötavad igapäevaselt tunnustatud akadeemiates, treenivad antud generatsioonide võib olla et parimaid mängijaid maailmas. On väga oluline, et lapsed said sellise kogemuse võrra rikkamaks ning on edaspidi veelgi enam motiveeritud oma unistusi püüdma,“ kommenteeris laagri peakorraldaja Lauri Nuuma.

Linnalaagri raames viidi läbi ka seminar treeneritele (6.08-7.08), tutvustamaks erinevaid metoodikaid erinevatest riikidest. Seminar oli jaotatud kaheks osaks: praktiline päev 06.08, mil treenerid vaatlesid ja analüüsisid väljakul toimunud treeninguid ja osalesid küsimusteringis, ning teooria päev 07.08, kui klassiruumis kuulati presentatsioone, osaleti küsimusteringis ning arutleti Euroopa noortejalgpalli mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Seminar kujunes küllaltki interaktiivseks ning toimus palju konstruktiivsel kriitikal põhinevaid arutelusid, mis kindlasti mõjutas iga kohal olnud treeneri edasist lähenemist jalgpallile.

„Seminari eesmärk oli tekitada treeneritele nn overload ehk palju infot, konkreetselt ja konstruktiivselt. Läbi kindla ülesehituse ja presenteerijate kompetentsi saavutasime ka seatud eesmärgi. Eriline tänu läheb siinkohal Gert Remmelile (Urheilulehti) ja Karel Voolaiule (EJL koolitusjuht), kes meiega liitusid ning vestlused huvitavamaks aitasid teha. Oluline oli läheneda nurga alt, et metoodikaid, kuidas edu saavutada, on erinevaid. Kui treenerid lähevad peale seminari lõppu koju siis nad mõtlevad ka arutatud teemade peale. See, kas keegi arvas, et üks treener on parem kui teine vmt, ei omanud tähtsust, sest nagu teame, siis igalühel meist on enda individuaalne arvamus ja keskkond. Oluline oli väikseimgi mõjutus iga kohal olnud treeneri mõtlemisele, kuidas just tema saaks oma keskkonnas olla edukam,“ võttis peakorraldaja Lauri Nuuma seminari kokku.

Harju JK tänab kõiki laagris osalenud mängijaid ning seminaril osalenud treenereid huvitava ning positiivse nädala eest! Samuti täname meie koostööpartnereid: Actual Print, Laagri spordihoone ning OÜ Aike.