Üritused

TaliCup reeglid

I Vanemate mängijate kasutamine turniiril

Turniiril on ühes võistkonnas lubatud osalema maksimaalselt kuni 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

Näiteks: 2009. aasta sündinud poiste vanuseklassis võib kaasa teha ühe võistkonna eest 2 mängijat, kes on sündinud hiljem kui 1.08.2008.

2013 vanuses 2012 mängijaid kasutada ainult korraldaja nõusolekul.

II Mängijate osalemine mitmes võistkonnas

Harju TaliCup noorte jalgpalliturniiril on mängijatel lubatud turniiril mängida rohkem kui ühes vanuseklassis. 

III Staadion

Harju TaliCup mängud toimuvad Saue linnas, Saue Spordihoones. Turniiril peetavaid mänge mängitakse kunstmurul.

IV Turniiri süsteem

Alagrupiturniiril jagatakse võistkonnad alagruppidesse, kus kõik võistkonnad mängivad omavahel ühe korra läbi. Alagrupis peetav mäng annab võidu puhul tabelisse 3 punkti, viigi korral 1 punkti ning kaotuse korral 0 punkti.

Alagrupis võrdsete punktide korral määrab lõpliku paremuse:

  1. omavaheline mäng
  2. üldine väravate vahe
  3. löödud väravate arv
  4. distsiplinaarkaristused
    a) mängudest loobumine, tulemuse tühistamine
    b) punased kaardid
  5. loos

Play-off süsteemis mängitakse Harju TaliCup turniiril välja 1-4 koht. 

V Penaltid

Play-off’is (kohamängudes) ja finaalis viiki jäänud mängudele järgnevad mänguaja lõppedes kohe penaltid. Lisaaega turniiri mängudes ei rakendata.

Kõikides vanuserühmades lüüakse 3 penaltit.

VI Protest

Protest on suunatud mängutulemuse kehtivuse vastu. Protest põhineb mõne mängija osalemise õigustatusel, reeglite olulisel rikkumisel kohtuniku poolt või mõnel muul vahejuhtumil, mis mängutulemust mõjutas.

Protesti peab esitama kirjalikult meeskonna esindaja (isik, kes on määratud registreerimislehel võistkonna juhiks) poolt, mitte hiljem, kui 30 minutit peale protestitava mängu lõppu.

Üldine protest kogu vastasmeeskonna vastu ei ole aksepteeritud.

Protesti esitamine kollase või punase kaardi näitamise vastu või pärast kahe kaardi näitamist mänguväljakult eemaldamise vastu on lubatud ainult juhul, kui kohtunik eksis vastava mängija isiku suhtes.

VII Žürii

Võimalikud erimeelsused ja protestid lahendab žürii. Žürii koosneb turniiri peakohtunikust ja turniiri peakorraldajatest.

NB! Žürii lõplik otsus edasikaebamisele ei kuulu!

VIII Loobumiskaotused

Kui väljakul ei ole vähemalt 5 mängijat (vanusegrupp 7v7) ja 4 mängijat (5v5) 5 minutit peale ametliku mänguaja algust, kantakse turniiritabelisse +/- kaotus.

IX Auhinnad

I, II ja III koha saavutanud võistkondi autasustatakse karikate ja medalitega. Kõik osalejad saavad osalusdiplomi.

X Meditsiin/arstiabi

Jalgpalliturniiri Harju Talicup korraldajad ei võta vastutust jalgpalliturniiri ajal tekkivate vigastuste eest. Võimalusel abistavad jalgpalliturniiri korraldajad meditsiiniliste oskustega.

XI Hoiatused ja eemaldamised

Mänguväljakult eemaldatud mängija on diskvalifitseeritud üheks järgmiseks antud turniiril Harju TaliCup peetavaks mänguks.

NB! Mängu teenindaval kohtunikul on õigus nõuda diskvalifitseeritud mängijale karmimat karistust. Kohtunik peab esitama vastava kirjaliku avalduse turniiri peakohtunikule, kes teeb lõpliku otsuse. Turniiri peakohtuniku langetatud otsus on lõplik ja ei kuulu edasikaebamisele.

Otsusest antakse teada võistkonna esindajale, kes on märgitud registreerimislehel antud lahtrisse.

XII Ausa mängu tunnustamine

Ausa mängu tunnustamiseks soovitatakse mängijatel ülesrivistuse järel, enne mängu algust ning pärast mängu lõpuvilet kätelda vastasmängijate ja kohtunikuga.

XIII Garantii

Jalgpalliturniiril Harju TaliCup osalemine kinnitab, et võistkond on teadlik kõikidest turniiri poolt kehtestatud reeglitest.

XIV Turniiril võistkonna registreerimine

Turniirile saabudes on kohustatud kõik võistkonnad esitama enne oma esimest võistlusmängu täidetud registreerimislehe turniiri korraldajatele. 

Turniiril ei tohi osaleda mängijaid, keda pole registreerimislehel üles antud. Võistkondadel ei ole lubatud turniiri käigus lisada registreerimislehele mängijaid juurde.

NB! Võistkond, kes ei ole täitnud korrektselt eelnevaid nõudmisi, ei lubata turniirile mängima!

XV Mängu alustamine ja sellega kaasnevad reeglid

Võistkond on kohustatud olema 5 minutit ennem väljakul, kus nende mäng aset leiab.

Ühevärviliste võistlusvormide puhul vahetab särgid teisena märgitud võistkond või kasutab veste.

Vestid tagatakse turniiri korraldaja poolt.

Võistkonna suurus vanusegrupis 5v5 on 12 mängijat.

Võistkonna suurus vanusegrupis 6v6 ja 7v7 on 14 mängijat.

XVI Eriolukord, turniiri korraldus

Turniiri žüriil on õigus teha mängukohtades ja –aegades muudatusi, kui seda peetakse vajalikuks ning kui vältimatu sündmus seda nõuab!

NB! Turniiri korraldajad ei vastuta turniiril toimuda võivate varguste eest!

Tagasi ülesse

Kuldsponsor

Hõbesponsorid

Sponsorid

Koostööpartnerid

© 2024 - Harju Jalgpallikool | Built by EstPress