Üritused

Registreerimine treeninggruppidesse

Miks liituda just Harju Jalgpallikooli treeninggrupiga?

Harju Jalgpallikooli eesmärgiks on moodustada treeninggrupid, kus on võimalikult kõrge ning ühtlane sportlik tase. Harju Jalgpallikooli treeningmetoodikad on väljatöötatud tuginedes jalgpalli suurriikide teadmistele (Saksamaa, Hispaania, Holland, Inglismaa jne).

Meie õpetamisstiil erineb teiste omast sellepoolest, et julgustame positiivses keskkonnas lapsi ise vastu võtma otsuseid. Läbi nende enda vastuvõetud otsuste ja vigade suuname lapsi ennast parandama ja vastu võtma efektiivsemaid otsuseid tulevikus. Sellised treeningud tagavad lapse eakohase ja maksimaalse arengu.

Samuti osalevad Harju Jalgpallikooli kõik treeninggrupid erinevatel võistlustel igas vanusegrupis. Eesmärgiks on minimeerida hirmu võistluste ja võistlusmomentide ees juba varajases nooruses.

Enne varustuse soetamist loe läbi järgnev varustuse juhend

Registreeru treeninggruppi

  Lapse andmed:

  Ees-ja perekonnanimi *

  Isikukood (tulumaksu tagastuseks) *

  Elukoht/Sissekirjutus (Linn/Vald, Aadress) *

  Treeninggrupp *

  Mitu korda nädalas *

  Treeningu alustamise kuupäev *

  Eestkostja andmed:

  Ees-ja perekonnanimi *

  Vanema isikukood *

  E-mail *

  Telefon *

  Muu info


  Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud Harju Jalgpallikooli avaldusega, maksmiskorraga ja nõustun klubi poolt kehtestatud tingimustega.

  Tagasi ülesse

  Kuldsponsor

  Hõbesponsorid

  Sponsorid

  Koostööpartnerid

  © 2023 - Harju Jalgpallikool | Built by EstPress