1. HJK: Tere Miguel! Mis sind Eestisse toob?

Tere Miguel! What brings you to Estonia?

MM: First of all was one more opportunity to be a professional football coach this is the main goal in my professional life work always as professional football coach. After it was a new opportunity to discover and share a new culture, new habits and the many new things that come when you go to another country. Another very important point to bring to Estonia was the project HARJU JK, is a project that I’m totally identify and follow the ideas that are right to be a big and good football club.

This club its totally focus in the youngest players, they will be the future, they are the present and they are the past. And for me this should be the most important guideline to one club because these young players will support the senior team and in this way you can create a club with one DNA that everybody knows and is inside of this process. This point was the most important to convince me to come work in HARJU JK.

MM: Esiteks oli see minu järgmine võimalus olla professionaalne jalgpalli treener. See on minu peamine eesmärk, olla professionaalne treener –  keskenduda ainult jalgpallile, mitte teisele tööle. Lisaks oli see uus võimalus avastada uut kultuuri, uusi harjumusi ja kõike, millega tuleb kokku puutuda teises riigis töötades. Oluline Eestisse tuleku põhjus on HARJU JK projekt. Projekt, millesse ma usun ja kannan samu ideid, ning pean lähtepunkti õigeks, et olla suur ja hea jalgpalliklubi.

See klubi keskendub täielikult noortele mängijatele, see on meie olevik ja tulevik. Ja minu jaoks peaks see olema ühe klubi jaoks kõige olulisem juhis, sest need noored mängijad on varsti meie tulevik ja sellisel viisil saab luua klubi ühtse DNAga, mida kõik teavad ja mis on selle protsessi alus. See punkt oli kõige olulisem, et veenda mind tulema tööle HARJU JK-sse.

2. HJK: Kuidas oled siinse eluga kohanenud?

How have you adapted to the life here?

MM: my adaption is going good, the people are very welcome and support you in everything to feel at home. In this point I appreciate and would like say a big thank for the people that work and share the days with me they are amazing and their support is doing this process very easy. THANK YOU ALL.

MM: mu kohanemine läheb hästi, inimesed on väga sõbralikud ja toetavad mind kõiges, et tunneksin end nagu kodus. Siinkohal tahan öelda suur tänu inimestele, kes töötavad ja jagavad minuga igat päeva, nad on hämmastavad ja nende toetus teeb protsessi väga lihtsaks. TÄNAN TEID KÕIKI.

3. HJK: Millist Eesti toitu Sa jumaladad ning millisest Eesti toidust ei arva Sa midagi?

What kind of Estonian food you like and which kind you do not like?

MM: To be honest I didn´t taste a lot of Estonian food. One that I like is the way that you cook the potatoes they are roasted with a good spicy and it taste very good. Until now, I liked everything that I tasted.

MM: Ausalt öeldes ei ole ma kohalikku toitu palju proovinud. Üks, mis mulle meeldib, on see, kuidas sööte kartulit, mida röstitakse hea vürtsiga ja maitseb väga hea. Seni on meeldinud mulle kõik, mida ma olen proovinud.

4. HJK: Kasvades ülesse Portugalis, milline oli jalgpalli olemus ning keskkond sinu joaks?
Raising up in Portugal, a country with very different football history than us, how was your experience regarding the football environment there?

MM: 4- I born in one very special city, there you breath and you live with football 24hours everybody since you born teach you to love the city and the local main club Vitoria Sport Club. So your connection with football starts early I start practice at 6 years old and since this moment I never lost the connection with football, and like all the kids in my city I dreamed to play in the senior team one day but my skills as football players wasn’t enough to this level :). So we can say that in my hometown everybody is connected with football because is like one religion more or less.

MM: Ma olen sündinud ühes väga erilises linnas, Guimaraes`is, seal sa hingad ja elad koos jalgpalliga 24 tundi, sest kõik, momendist kui sa sünnid, õpetavad sind armastama linna ja kohalikku klubi Vitoria Sport Club`i. Nii et minu seos jalgpalliga algas varakult, hakkasin jalgpalli mängima kuueaastaselt ja sellest ajast alates ei ma kunagi jalgpalliga seotust kaotanud. Nagu kõik minu linna lapsed, unistasin ühel päeval mängimisest esindusmeeskonnas, kuid minu oskused ei olnud selle tasemele jaoks piisavad 🙂 Võin öelda, et minu kodulinnas on kõik seotud jalgpalliga, sest see on nagu religioon.

5. HJK: Kes on Su enda iidolid/ lemmik jalgpallur?
Who are your idols/favorite players?

MM: My favorite players are Andrea Pirlo and Cristiano Ronaldo of course.

MM: Minu lemmikmängijad on Andrea Pirlo ja muidugi Cristiano Ronaldo.

6. HJK: Teades, et sa oled töötanud nii akadeemiates kui ka huvikoolides lastega ning täiskasvanute jalgpallis, erinevates riikides, siis millised on sinu jaoks erinevused kooli-põhisel jalgpallil ning klubi/akadeemia-põhisel jalgpallil?
Knowing that you have worked in different ages and organizations, from pre-school to academy and adult level football, what are for you the main differences between all of them?

MM: Each age group have is own specific differences to work. For me the most important thing it’s in the young ages to instill values like education, team spirit, and cooperation and never quit from nothing that we want. This in one good environment for the kids also can enjoy and feel good playing football.

MM: Igal vanuserühmal on oma töö eripära. Minu jaoks on kõige olulisem see, et noortele edasi anda väärtusi nagu haridus, meeskonnavaim ja koostöö ja mitte kunagi loobumine. Selline peaks minu arust olema keskkond, et nautida ja tunda end hästi jalgpalli mängides.

7. HJK: Kuidas sa hindaksid nende mängijate taset, kellega sa siiamaani Eestis oled töötanud ning milline on su üleüldine arvamus Eesti jalgpallist?
How would you evaluate the level of the players you have worked since your arrival to Estonia? And what is your overall opinion about Estonian football?

MM: The level of player we can consider good, the Estonian football is in a good way one of the things that I liked very much it’s the international experiences that Harju Jk provides to the teams its very good for the kids development and also can improve because sometimes the internal competition isn´t enough. I think this is the key point for the Estonian football improves more.

MM: Mängijate taset julgen pidada pigem heaks, Eesti jalgpall on arengujärgus ja liikumas edasi. Üks asi, mis mulle väga meeldib on võimalus, mida Harju JK pakub ehk rahvusvahelisi kogemusi oma meeskondadele. See on lapse arengule väga kasulik, et tõsta taset, sest mõnikord ei ole riigisisesed võistlused piisavad. Arvan, et see on Eesti jalgpalli paremaks muutmise põhipunkt.

8. HJK: Mida suudad sa enda arvates Eesti jalgpallile lisada?
What you think you could add to Estonian football in general?

MM: A new methodology and new style of training that consists in understanding the game in all the moments to take the right decisions every time during the game. And I think that its always-good share experiences with foreigner persons to see and learns new points of view in this case about football.

MM: Uus metoodika ja uus treenimise viis, mis seisneb mängu mõistmises igal hetkel, et teha mängu ajal õigeid otsuseid. Ja ma arvan, et välismaalaste kogemused aitavad kohalikel näha uusi vaatenurki jalgpallist ning koos on meil võimalik õppida rohkem.

9. HJK: Mida arvad sa Harju Jalgpallikoolist? Mis on sinu arvates vajalikud sammud, et muuta Harju JK veel tugevamaks ning paremaks nii klubina kui ka mängijate kvaliteedi poolest?
What do you think about Harju JK? What are our strong points in your opinion? What, for you, are the next needed steps for our club and players to grow more stronger and add more quality?

MM: Harju jk it’s a very good project the people that works for the club know what is the objective and work hard in this every day. This is the strong point of the club another good point in Harju it’s the concerns about their players not just in the football moments but also in their life for the kids can have a good development in all the parts of their life´s. The next step is stabilizes the Senior team and give more quality with this the club will have all the teams working with the same quality and process this will take time because the main idea is waiting from some kids from Academy teams and when this moments happens I think that this Club have good conditions to be one of the most stronger in Estonia.

MM: Harju JK, see on väga hea projekt. Klubis töötavad inimesed teavad, milline on eesmärk ja mille nimel iga päev töötatakse. Klubi tugevuseks on, et tegeletakse ka mängijate murede ja küsimustega mitte ainult jalgpalli hetkedel, vaid ka nende elus, et noored saaksid oma elu kõigis aspektides hästi areneda. Järgmine samm peaks olema esindusmeeskonna stabiliseerimine, see annaks tööle suurema kvaliteedi näitaja, kuna klubil on igas vanusegrupis meeskonnad, kes juba töötavad kõrge kvaliteediga. See võtab aega, sest peamine idee on moodustada esindusvõistkond oma kasvandikest ja kui see hetk saabub, siis ma arvan, et klubil on head tingimused, et olla üks tugevamaid Eestis.

10. HJK: Räägi üks tore/põnev/naljakas lugu Eestis elades!
Tell us some short funny and exiting story about your life in Estonia!

MM: Was about pronunciation I ask for one kid many times and he don´t answer me. I thought that he was joking with me or just ignore after 10min another one come to me and say the right pronunciation and everybody starts laugh with this even me.

MM: Oli üks kord teema minu hääldusega. Palusin ühte poissi, peale oma küsimust mulle vastata aga ta ei reageerinud. Ma arvasin, et ta teeb minuga nalja või lihtsalt ignoreerib mind kuna see poiss on paras naljahammas. Pärast 10 minutit tuleb ta minu juurde ja ütleb väga tõsise häälega, milline on õige hääldus. See puudutas tema nime. Kõik mängijad, koos minuga, hakkasid naerma.