Üritused

Stipendiaatide konkurss

Konkursiteade
Harju JK ja Eesti Jalgpalli Liit (EJL)  kuulutab välja avaliku konkursi 2023. a stipendiumite taotlemiseks tulevikku suunatud tegevuse toetuseks jalgpallialaste individuaalsete võimete arendamiseks ning õppetegevuseks teadmiste või oskuste omandamiseks.
Stipendiumi saaja peab oma tegevusega olulisel määral toetama ja edendama Eesti jalgpalli.
EJL Stipendiumite konkursiteated:
Eesti Jalgpalli Liit kuulutab välja spordistipendiumi konkursi võimete arendamise kategoorias 2021. aastaks.

Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina peab taotleja vastama ühele järgmistest nõuetest:

 • Jalgpallur peab olema osalenud kalendriaasta jooksul vähemalt 1 (ühes) rahvuskoondise A  võistkonna mängus (sh arvestatakse meeste või naiste võistkonda);
 • Jalgpallur peab olema meeste Premium liiga või Esiliiga (k.a Esiliiga B) mängija või naiste Meistriliiga mängija ning tal peab olema konkursil osalemiseks vastava klubi soovituskiri;
 • Jalgpallur peab olema Eesti noortekoondise kandidaat ning tal on EJL tehnilise direktori soovituskiri.

Võimete arendamise kategoorias noormängija arengu toetamiseks (kolme-aastane stipendium) peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:

 • Saama stipendiumi väljamaksmise alguse aastal 19-aastaseks (põhivanus), EJL võib teha erandi Stipendiumisaajale, kes saab esimese väljamaksmise aasta algul ka 18- või 20-aastaseks; ja
 • Jalgpalluri mängijaõigused peavad kuuluma Premium või Esiliiga (sh Esiliiga B) klubile ning jalgpalluril on oma klubi soovituskiri. Premium või Esiliiga klubi saab reeglina ühel kalendriaastal anda oma soovituskirja mitte enamale kui kahele (2) klubis registreeritud „Eestis treenitud mängijale“, kellest vähemalt üks peab olema „Klubis treenitud mängija“.

Eesti Jalgpalli Liit kuulutab välja Õppestipendiumi konkursi võimete arendamise kategoorias 2023. aastaks.
Eesti Jalgpalli Liit kuulutab välja kehakultuurialase õppestipendiumi konkursi 2022/2023 õppeaastaks.
Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi taotlemiseks peab stipendiumi taotleja omandama kõrgharidust Tallinna Ülikooli kehakultuuri või kehakultuuri õpetaja erialal või Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse ja spordi erialal või välisriigi samaväärses õppeasutuses täiskoormusega õppes.

Kehakultuurialase kõrghariduse õppestipendiumi konkursil osalemiseks peab stipendiumitaotleja vastama järgmistele tingimustele:

 • Stipendiumitaotleja peab olema osalenud vähemalt viis hooaega Eesti jalgpalli meistrivõistlustel, täitma ausa mängu põhimõtteid, mitte olema rikkunud dopingualaseid reegleid ning mitte osalenud kihlveopettustega seonduvates tegevustes;
 • Stipendiumitaotleja peab esitama tõendi kõrgkoolis õppimise ning õppevõlgnevuste puudumise kohta stipendiumi taotlemisel ning peale esimest poolaastat;
 • Stipendiumitaotleja peab kõrgkoolis õppima positiivselt akrediteeritud õppekava alusel täiskoormusega päevases või sessioonõppes (bakalaureus) või sessioonõppes (magister) ning ei tohi stipendiumi saamise ajal viibida akadeemilisel puhkusel, sh aja- või asendusteenistuses;
 • Hoidma kõrgel stipendiumi määraja mainet kokkupuutel ajakirjanike ja jalgpallihuvilistega ning mitte tegema stipendiumi määraja huve kahjustavaid avaldusi.
Õppestipendiumi suurus üheks õppeaastaks on kuni 1000€ (üks tuhat eurot).
Avaldused konkursil osalemiseks palume saata Eesti Jalgpalli Liitu hiljemalt  27. septembriks 2020 digiallkirjastatult e-postile: efa@jalgpall.ee või postiga aadressil: Jalgpalli 21, 11312, Tallinn.

Avalduses tuleb ära märkida:

 • Isiku- ja kontaktandmed, kõrgkooli nimi, pangakonto andmed ning kinnitus EJL stipendiumite statuudis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta.
 • Avaldusele lisaks tuleb esitada tõend kõrgkoolis õppimise kohta.
EJL stipendiumikomisjon võib vajadusel otsustada stipendiumi kandidaadid vestlusele kutsuda.
Harju JK Stipendiumite konkursiteated:
Harju JK kuulutab välja Sportlasestipendiumi konkursi võimete arendamise kategoorias 2021. aastaks.

Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina peab taotleja vastama ühele järgmistest nõuetest:

 • Jalgpallur peab olema  meeste Premium liiga või Esiliiga (k.a Esiliiga B) mängija või naiste Meistriliiga mängija
 • Erandjuhtudel võib olla tegemist ka madalamate liigade või ka Noorte vanuseklasside mängijatega, tingimuseks väga professionaalne suhtumine ja tahtmine panustada klubi ja jalgpalli arengusse
 • Jalgpallur peab tahtma panustada läbi Harju JK Eesti jalgpalli arengusse ja kandepinda
Harju JK kuulutab välja konkursi kategoorias Treeneri ja Haridusstipendium 2023. aastaks:
 • Stipendiumi saaja pühendub jalgpalli treeneri kutsekvalifikatsioonide omandamisse ning treeneri metoodika teadmiste õppimisele, etteantud mahus nii teoorias kui ka praktikas.
EJL stipendiumi taotluste kuupäevad määrab EJL juhatus. Harju JK stipendiume saab taodelda aastaringselt.
Avaldused konkursil osalemiseks palume saata digiallkirjastatult Harju JK emailile info@harjujk.ee või paberkandjal tuua kontorisse:
Avalduses tuleb ära märkida:
 • Isiku- ja kontaktandmed, pangakonto andmed ning kinnitus EJL stipendiumite statuudis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta.
 • Avaldusele lisaks tuleb esitada nõutud soovituskiri(-jad) ja motivatsioonikiri

EJL Spordistipendium avalduse leiad siit.
EJL Õppestipendiumi avalduse saab alla laadida siit.
Harju JK Sportlasestipendium avaldus siit.
Harju JK Treeneri ja Haridusstipendium avaldus siit.

Tagasi ülesse

Kuldsponsor

Hõbesponsorid

Sponsorid

Koostööpartnerid

© 2023 - Harju Jalgpallikool | Built by EstPress