Üritused

Lasteaiad

Eesmärgid lasteaedades

Sportlike eluviiside tekitamine juba varajases nooruses on esmatähtis. Veel tähtsam on lapsele antud positiivse tunde tekitamine läbi sportimise. Eriti tähtis on see praegusel ajastul, kus virtuaalmaailm on lastele väga atraktiivne.

Meie eesmärgiks on tekitada lastes juba varajases nooruses huvi spordi vastu. Selleks olemegi oma treeningud ülesse ehitanud nii, mille märksõnadeks on:
Lapsesõbralikkus, distsipliin/reeglid, intensiivsus, eakohased mängud ja positiivne õppekeskkond. Positiivne emotsioon seonduvalt spordiga varajases nooruses on vundamendiks, et laps tahab olla sportlik ka tulevikus, olenemata, kas jätkatakse tippspordi või harrastusspordi eesmärkidel. Seda kõike kindlasti Harju Jalgpallikool koos oma meeskonnaga pakub!

  • Turvaline ja positiivne õppekeskkond, kus last suunatakse ning õpetatakse järgima reegleid
  • Laste liikumisvõime ning koordinatsiooni arendamine läbi eakohaste mängude
  • Arendada laste sotsiaalseid võimeid ja käitumist kollektiivis
  • Tagada laste kehaline võimekus tegelemaks erinevate spordialadega
  • Võimalus jätkata treeninguid Treeninggruppides oma kodu lähistel
  • Positiivse emotsiooni tekitamine läbi sportimise

Kuupõhine tasu on lasteaedades 2021/22 hooajal 25€ lapse kohta.

Lasteaia maksmiskord 2021/2022 õppeaastal

REGISTREERIMINE LASTEAIA TRENNI

Tagasi ülesse

Sponsorid

Koostööpartnerid

© 2021 - Harju Jalgpallikool | Built by EstPress