Üritused

Stipendiaatide konkurss

Konkursiteade

Harju JK ja Eesti Jalgpalli Liit (EJL)  kuulutab välja avaliku konkursi 2021. a stipendiumite taotlemiseks tulevikku suunatud tegevuse toetuseks jalgpalliliste individuaalsete võimete arendamiseks ning õppetegevuseks teadmiste või oskuste omandamiseks.

Stipendiumi saaja peab oma tegevusega olulisel määral toetama ja edendama Eesti jalgpalli.

Spordistipendiumi konkursiteade

Eesti Jalgpalli Liit kuulutab välja spordistipendiumi konkursi võimete arendamise kategoorias 2021. aastaks.

Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina peab taotleja vastama ühele järgmistest nõuetest:

  • Jalgpallur peab olema osalenud kalendriaasta jooksul vähemalt 1 (ühes) rahvuskoondise A  võistkonna mängus (sh arvestatakse meeste või naiste võistkonda);
  • Jalgpallur peab olema  meeste Premium liiga või Esiliiga (k.a Esiliiga B) mängija või naiste Meistriliiga mängija ning tal peab olema konkursil osalemiseks vastava klubi soovituskiri;
  • Jalgpallur peab olema Eesti noortekoondise kandidaat ning tal on EJL tehnilise direktori soovituskiri.

Võimete arendamise kategoorias noormängija arengu toetamiseks (kolme-aastane stipendium) peab taotleja vastama järgmistele nõuetele:

  • Saama stipendiumi väljamaksmise alguse aastal 19-aastaseks (põhivanus), EJL võib teha erandi Stipendiumisaajale, kes saab esimese väljamaksmise aasta algul ka 18- või 20-aastaseks; ja
  • Jalgpalluri mängijaõigused peavad kuuluma Premium või Esiliiga (sh Esiliiga B) klubile ning jalgpalluril on oma klubi soovituskiri. Premium või Esiliiga klubi saab reeglina ühel kalendriaastal anda oma soovituskirja mitte enamale kui kahele (2) klubis registreeritud „Eestis treenitud mängijale“, kellest vähemalt üks peab olema „Klubis treenitud mängija“.

Harju JK kuulutab välja spordistipendiumi konkursi võimete arendamise kategoorias 2021. aastaks.

Võimete arendamise kategoorias jalgpallurina peab taotleja vastama ühele järgmistest nõuetest:

  • Jalgpallur peab olema  meeste Premium liiga või Esiliiga (k.a Esiliiga B) mängija või naiste Meistriliiga mängija
  • Jalgpallur peab tahtma panustada läbi Harju JK Eesti jalgpalli arengusse ja kandepinda
Stipendiumite suuruse otsustab Harju JK juhatus
Spordistipendiumi konkurss on avatud terve kalendriaasta jooksul. Avaldused konkursil osalemiseks palume saata digiallkirjastatult Harju JK emailile: info@harjujk.ee
Avalduses tuleb ära märkida:
  • Isiku- ja kontaktandmed, pangakonto andmed ning kinnitus EJL stipendiumite staatuudis väljatoodud nõuete ja tingimuste täitmise kohta.
  • Avaldusele lisaks tuleb esitada nõutud soovituskiri(-jad).
Harju JK avalduse leiad siit.
EJL avalduse leiad siit.
Tagasi ülesse

Koostööpartnerid

© 2021 - Harju Jalgpallikool | Built by EstPress